Praktijk informatie

Tarieven

Wij hebben met alle bekende zorgverzekeraars contracten gesloten. De kosten van de behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Igía hanteert de tarieven voor gecontracteerde dieetadvisering zoals die door zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Voor niet gecontracteerde dieetadvisering kan onderstaande tarievenlijst ingezien worden.

*Bij een niet nagekomen afspraak of een afspraak die niet binnen 24 uur geannuleerd is, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze factuur zal NIET naar de zorgverzekeraar verzonden worden, maar direct naar de cliënt zelf.

Vergoeding

Als u zonder verwijsbrief van uw arts de diëtist benadert is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar uw behandeling niet (volledig) vergoedt. Indien u van uw huisarts een verwijsbrief voor de diëtist heeft gekregen dan dekt de basisverzekering minimaal drie uur dieetadvisering per jaar. Deze uren vallen onder het verplicht eigen risico (met uitzondering van kinderen tot 18 jaar). Als de drie uur van de basisverzekering overschreden worden, is het mogelijk om beroep te doen op een aanvullende verzekering. De hoeveelheid aanvullende tijd is echter per verzekering verschillend.

Bij twijfel raden wij u aan uw eigen zorgverzekering te raadplegen om ongewenste situaties te voorkomen.

Diabetes, COPD, hart- en vaatziekten

Indien u diabetes, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft, dan worden de kosten voor uw behandelingen mogelijk vergoed vanuit een ketenzorgorganisatie zonder dat dit uw eigen risico beïnvloedt. Informeer hiervoor bij uw arts of praktijkondersteuner.