Ons aanbod

Wat doen wij?

Wij begeleiden mensen die doorverwezen zijn door hun huisarts, specialist, verloskundige of op eigen initiatief een afspraak maken (directe toegankelijkheid). Veel voorkomende redenen voor het maken van een afspraak zijn:

Mocht je een vraag hebben omtrent een ander onderwerp, neem dan gerust even contact met ons op! Wij denken graag met je mee!

Opbouw consult

Een eerste consult neemt meestal een uur in beslag. Hierin wordt de reden tot het maken van de afspraak besproken en de hulpvraag die u heeft. Vervolgens worden er vragen gesteld over onder andere uw gezondheid en leefsituatie.

Daarna wordt er door middel van gerichte vragen een compleet beeld gevormd van uw gemiddelde dagelijkse voedingsinname en uw voedingsgewoonten. Aan de hand van deze zogenoemde voedingsanamnese kunnen knelpunten in uw voedingspatroon achterhaald worden. Deze worden besproken waarna er vervolgens verbetervoorstellen gegeven worden. 

Na het eerste consult worden de verkregen gegevens in een persoonlijk dossier verwerkt. De adviezen/afspraken worden overzichtelijk op papier gezet en uitgewerkt in een persoonlijk voedingsadvies. Dit advies wordt zo spoedig mogelijk per post of per mail naar u verstuurd.

Bij een eventueel tweede gesprek zullen de adviezen geëvalueerd worden. Wat ging goed, maar vooral wat ging er minder goed en hoe kunnen de adviezen hierop aangepast worden? Ook kunnen vragen omtrent het voedingsadvies beantwoord worden.

Het aantal vervolgafspraken is afhankelijk van uw gezondheidsprobleem en/of wens.